TAKAFUL FOR BUSINESS : TAKAFUL UNTUK PERNIAGAAN

Sebagai seorang usahawan anda perlu memiliki ‘Business Continuity Plan’  dan ‘Risk Managmenet Plan’ untuk memastikan perniagaan anda berjalan dengan lancar.

Dalam menjalankan perniagaan, aset yang paling berharga sudah tentu pekerja anda. Pekerja perlu dihargai dan perlu dilindungi.

Dengan pelan takaful yang bersesuaian, anda boleh menyediakan manfaat tambahan kepada setiap pekerja bahkan boleh menyediakan manfaat tambahan untuk ahli keluarga pekerja anda.

Ketahui bagaimana Takaful boleh membantu meningkatkan kesetiaan pekerja dan dalam masa yang sama membantu melancarkan operasi perniagaan anda.

Kami menyediakan khidmat nasihat dan perundingan untuk membantu anda.

  1. Pelan Takaful untuk pekerja
  2. Pelan Takaful untuk waris pekerja
  3. Pelan Perubatan untuk pekerja
  4. Pelan Khairat Kematian pekerja
  5. Pelan perlindungan kemalangan untuk pekerja
  6. Pelan Persaraan untuk Pengarah Syarikat
  7. Pelan Dana Kecairan untuk syarikat

Hubungi kami untuk mendapatkan khidmat nasihat dan perundingan profesional.